Congres 2008

http://www.ehoc.ugent.be/congres2008

ETTY HILLESUM

HAAR NAGELATEN GESCHRIFTEN


GEORGANISEERD DOOR HET

ETTY HILLESUM ONDERZOEKSCENTRUM VAN DE UNIVERSITEIT GENT

24-26 NOVEMBER 2008

video aankondiging door prof. dr. Klaas A.D. Smelik

 

PLAATS VAN SAMENKOMST

Voor de ontvangst op maandag

EHOC

Instituut voor Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika

Sint-Pietersplein 6, 9000 Gent, telefoon:

09-2644134 (EHOC) of 09-2643555 (secretariaat)

 

Voor de ontvangst door de rector op maandagavond en voor de lezingen:

Het Pand

lettres de Westerbork

Onderbergen 1, 9000 Gent, telefoon 09-2648262

 

 

2007 - Vakgroep talen en culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika (disclaimer)
website: http://www.neareast.ugent.be