Home

Welkom op de website van het EHOC, het Etty Hillesum Onderzoekscentrum van de Universiteit Gent.

Voor het onderzoek naar de nagelaten geschriften van Etty Hillesum (1914-1943), wier oorlogsdagboeken wereldwijd de aandacht hebben getrokken, is in 2006 een afzonderlijk onderzoekscentrum opgericht binnen de UGent: het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, waarin onderzoekers van verschillende disciplines participeren, zowel binnen als buiten de Gentse universiteit.

internationaal Etty Hillesum CONGRES in gent VAN 13-15 januari 2014

 

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Etty Hillesum organiseerde het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) in samenwerking met het Institutum Iudaicum een internationaal congres over Etty Hillesum van 13-15 januari 2014 in het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.

 

Sprekers van over de hele wereld - van Canada tot Australië - hebben onder grote belangstelling verschillende aspecten van het onderzoek naar Etty Hillesum belicht.

Voor meer informatie kies http://www.ehoc.ugent.be/Congress2014. Op de linkerkolom vindt u het programma en introducties van de verschillende sprekers.


VERSCHENEN ETTY HILLESUM STUDIES DEEL 5

 

Het vijfde deel in de serie Etty Hillesum Studies stond onder redactie van Klaas A.D. Smelik, Gerrit Van Oord, Meins G.S. Coetsier, Denise de Costa, Janny van der Molen en Jurjen Wiersma. Etty Hillesum in relatie is verschenen bij uitgeverij Academia Press in Gent, http://www.academiapress.be, ISBN 9789038222059. Verkoopprijs € 23,00.

Inhoud

Inleiding 1
1. Ad van Liempt, Dagboeken op de drempel van de ondergang 5
2. Klaas A.D. Smelik, De houding van Etty Hillesum tegenover de vervolging
van haar volk 17
3. Hannah Wunderlich, Und damit muss ich nun versuchen, fertig zu
werden... Eine psychologische Studie zu Etty Hillesums Bewältigung
der nationalsozialistischen Verfolgung 43
4. Jurjen Wiersma, Het ijs van de ziel klieven: Over Etty Hillesum en
Dorothee Sölle 85
5. Meins G.S. Coetsier, “Nous sommes tous responsables”: Etty Hillesum
en Emmanuel Levinas 97
6. Gerrit Van Oord, Eerherstel of terugkeer? Jaap Meijers visie op Levie/
Louis Hillesum 121
7. Jaap Meijer, Als Maggied vergeten: Doctor Levie Hillesum 1880-1943,
de vader van Etty 129
8. Jaap Meijer, De Odyssee van een joods docent: Dr. Levie Hillesum
1911-1924 151
9. Els Boon & Han Lettinck, Etty Hillesums Winschoter jaren (1918-
1924) en de mensen die haar omringden 175
10. Alexandra Nagel, Een drieluik van Hes Hijmans 205

MEER INFORMATIE IN DE NIEUWSRUBRIEK


NIEUWE EDITIE NAGELATEN GESCHRIFTEN ligt IN DE BOEKHANDEL

De zesde druk van de integrale editie van de nagelaten geschriften van Etty Hillesum is op 1 oktober 2012 verschenen onder een nieuwe titel: HET WERK. Voor deze nieuwe uitgave is de tekst van de inleiding, biografie en annotaties door Klaas A.D. Smelik, de directeur van het Etty Hillesums Onderzoekscentrum van de Universiteit Gent, grondig herzien en ook een pas teruggevonden brief van Etty Hillesum in het Russisch is aan de editie toegevoegd. Daarmee vervangt deze nieuwe druk alle voorafgaande. Het is een prachtig gebonden uitgave geworden, een eretribuut aan de schrijfster. De prijs is verhoudingsgewijs bijzonder laag voor een gebonden boek van meer dan 900 bladzijden: € 29,50.


2007 - Vakgroep talen en culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika (disclaimer)
website: http://www.neareast.ugent.be