Home

Welkom op de website van het EHOC, het Etty Hillesum Onderzoekscentrum IN MIDDELBURG

Voor het onderzoek naar de nagelaten geschriften van Etty Hillesum (1914-1943), wier oorlogsdagboeken wereldwijd de aandacht hebben getrokken, is in 2006 een afzonderlijk onderzoekscentrum opgericht binnen de UGent: het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, waarin onderzoekers van verschillende disciplines participeren, zowel binnen als buiten de Gentse universiteit. In juni 2015 is het Etty Hillesum Onderzoekscentrum naar Middelburg verhuisd, de geboortestad van Etty Hillesum.

ETTY HILLESUM onderzoekscentrum verhuist naar middelburg

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum is verhuisd. Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei 2015 onthulde de burgemeester van Middelburg Harald Bergmann het reeds. Het Zeeuws Archief in Middelburg heeft kantoorruimte ter beschikking gesteld voor het EHOC en in juni vond de verhuizing plaats. Op 1 oktober aanstaande zal de officiële opening zijn met een speciaal programma. Wij van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum zijn zeer verheugd over de gastvrijheid waarmee de stad Middelburg, waar Etty Hillesum in 1914 is geboren, ons heeft verwelkomd.

Nieuw adres: Hofplein 16, 4331 CK Middelburg.

Zeeuws Archief 1    Zeeuws Archief 2


VERSCHENEN ETTY HILLESUM STUDIES DEEL 6

 

Het zesde deel in de serie Etty Hillesum Studies getiteld Etty Hillesum 1914-2014 is in december 2014 verschenen. Het stond onder redactie van Klaas A.D. Smelik, Gerrit Van Oord, Meins G.S. Coetsier, Denise de Costa, Janny van der Molen en Jurjen Wiersma. Etty Hillesum 1914-2014 is verschenen bij uitgeverij Garant, Antwerpen/Apeldoorn, ISBN 9789044132359 . Verkoopprijs € 21,00.


INTEGRALE EDITIE NAGELATEN GESCHRIFTEN BLIJFT ONMISBAAR

Wie het werk van Etty Hillesum echt wil leren kennen, kan het beste voor de volledige editie van haar nagelaten geschriften kiezen, waarvan de zesde druk op 1 oktober 2012 is verschenen onder een nieuwe titel: HET WERK. Voor deze nieuwe uitgave is de tekst van de inleiding, biografie en annotaties door Klaas A.D. Smelik, de directeur van het Etty Hillesums Onderzoekscentrum van de Universiteit Gent, grondig herzien en ook een pas teruggevonden brief van Etty Hillesum in het Russisch is aan de editie toegevoegd. Daarmee vervangt deze nieuwe druk alle voorafgaande. Het is een prachtig gebonden uitgave geworden, een eretribuut aan de schrijfster. De prijs is verhoudingsgewijs bijzonder laag voor een gebonden boek van meer dan 900 bladzijden: € 29,50.


TERUGBLIK OP HET Etty Hillesum CONGRES in gent VAN 13-15 januari 2014

 

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Etty Hillesum organiseerde het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) in samenwerking met het Institutum Iudaicum een internationaal congres over Etty Hillesum van 13-15 januari 2014 in het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.

 

Sprekers van over de hele wereld - van Canada tot Australië - hebben onder grote belangstelling verschillende aspecten van het onderzoek naar Etty Hillesum belicht.

Voor meer informatie kies http://www.ehoc.ugent.be/Congress2014. Op de linkerkolom vindt u het programma en introducties van de verschillende sprekers.


2007 - Vakgroep talen en culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika (disclaimer)
website: http://www.neareast.ugent.be