Home

het Etty Hillesum Onderzoekscentrum is verhuisd naar MIDDELBURG

Voor het onderzoek naar de nagelaten geschriften van Etty Hillesum (1914-1943), wier oorlogsdagboeken wereldwijd de aandacht hebben getrokken, is in 2006 een afzonderlijk onderzoekscentrum opgericht binnen de UGent: het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, waarin onderzoekers van verschillende disciplines participeren, zowel binnen als buiten de Gentse universiteit. In juni 2015 is het Etty Hillesum Onderzoekscentrum naar Middelburg verhuisd, de geboortestad van Etty Hillesum.

N.B. WEGENS DE VERHUIZING WORDT DEZE WEBSITE NIET LANGER BIJGEHOUDEN. KLIK VOOR DE NIEUWE WEBSITE VAN HET EHOC OP www.ehoc.nl

ETTY HILLESUM onderzoekscentrum verhuist naar middelburg

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum is verhuisd. Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei 2015 onthulde de burgemeester van Middelburg Harald Bergmann het reeds. Het Zeeuws Archief in Middelburg heeft kantoorruimte ter beschikking gesteld voor het EHOC en in juni vond de verhuizing plaats. Op 1 oktober aanstaande zal de officiële opening zijn met een speciaal programma. Wij van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum zijn zeer verheugd over de gastvrijheid waarmee de stad Middelburg, waar Etty Hillesum in 1914 is geboren, ons heeft verwelkomd.

Nieuw adres: Hofplein 16, 4331 CK Middelburg.

Zeeuws Archief 1    Zeeuws Archief 2


2007 - Vakgroep talen en culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika (disclaimer)
website: http://www.neareast.ugent.be